Suzuki Keman Okulu

Suzuki Okulu Nedir?

Suzuki Okulu, Dr. Shinichi Suzuki (1898-1998)’nin öncelikle okul öncesi çocuklara ve ayrıca müzik öğrenmek isteyen herkese yepyeni bir anlayışla eğitim vermeyi amaçlayan öğretim metodudur. Dr. Shinichi’ye göre her çocuk müzik öğrenmeye açıktır ve müzik yoluyla güzel şeyleri keşfetmeye, kişiliğini duyarlılıkla geliştirmeye, daha iyi ve daha derin bir öğrenme sevgisi kazanmaya meyillidir. Suzuki metodu bu eğilimleri ortaya çıkarmayı amaçlar. Dr. Suzuki İkinci Dünya Savaşı sırasında öğrenim için Almanya’da bulunduğu sırada çocukların ana dillerini akıcılık ve doğallıkla öğrendiklerini gözlemlemiş ve bu yolla müzik öğretmeyi hayal etmiştir. Bir Suzuki eğitmeni bebeklikten itibaren çocuklara müzik dinletir ve sonrasında onların taklit ve tekrar yoluyla öğrenmelerinin önünü açmaya çalışır. Suzuki kitapları eğitmene bu yolda kusursuz bir rehberdir. Ana dili metodunda hafızaya öncelik verilir ve bilgi azar azar iletilir. Çocuklar nasıl önce konuşmayı, sonra yazmayı öğreniyorlarsa Suzuki okulunda da nota öğreniminden önce ezber yoluyla müziği duyarak ve hissederek öğrenirler ve genellikle müziği ezberlemenin doğal sonucu olarak notaları da kendileri fark etmeksizin çözerler. Eğitmen, nota eğitimini her çocuğun bireysel gelişimine göre farklılaştırarak düzenler. Nota eğitiminin sürecin başında verilmemesinin sebebi, öğrencilerin güzel ses çıkarmaları, müzikal ifadelerini ve konsantrasyonlarını geliştirebilmeleri için müzikle aralarına hiçbir engel ve aracı koymamaktır. Suzuki metodu öğrenci ve Uluslar arası Suzuki Derneği tarafından yetkilendirilmiş bir öğretmen arasında birebir uygulanır, haftalık derslerle ilerler. Ayrıca haftada bir gün 4, 5 çocuk grup dersinde bir araya getirilerek etkileşimleri pekiştirilir. Öğrenim Suzuki’de küçük adımlarla gelişir, çocuğun motivasyonu, ailenin etkin işbirliği, çalışma ortamının uygunluğu ve öğretmenin desteği ile yavaş ama kararlı bir şekilde ilerler. Suzuki’nin başlıca şiarı her çocuk yapabilir ve Suzuki pedagojisinin asıl amacı sadece iyi müzisyen değil iyi insan yaratmaktır.